Điều khoản và điều kiện

Home » Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Datcuoc.org. Trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng dưới đây. 

Bằng việc truy cập và sử dụng website này, bạn đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này cũng như Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của các Điều Khoản này, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng hợp lệ

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho cá nhân hoặc tổ chức có đủ tuổi và năng lực pháp lý để ký kết các thỏa thuận hợp pháp theo luật áp dụng. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đủ tuổi và có đầy đủ năng lực pháp lý để tuân thủ các Điều Khoản này.

Điều này có nghĩa là bạn phải tuân thủ luật lệ và quy định của quốc gia mà bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn không đủ tuổi hoặc không có đầy đủ năng lực pháp lý theo luật áp dụng, bạn không được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, logo, biểu tượng, hình ảnh, âm thanh, video và phần mềm, là tài sản của datcuoc.org hoặc được sử dụng với sự cho phép và bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, tái sản xuất, phát lại, tải lên, đăng bài, truyền đạt, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ chúng tôi.

Hạn chế trách nhiệm

datcuoc.org và các bên liên quan không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Mọi dịch vụ và thông tin được cung cấp “như là”, không có bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý.

Điều này có nghĩa là khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn chấp nhận mọi rủi ro và không có bất kỳ bảo đảm nào về tính đúng đắn, độ tin cậy, hoặc tính sẵn sàng của các dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi cung cấp. Bạn chịu trách nhiệm tự chấp nhận rủi ro và tổn thất có thể phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền thay đổi dịch vụ

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ phần nào của dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Điều này có thể áp dụng trong trường hợp cần thiết để bảo dưỡng, cập nhật hoặc nâng cấp hệ thống, hoặc trong trường hợp xảy ra các tình huống bất khả kháng như sự cố kỹ thuật hoặc yêu cầu pháp lý.

Quyền thay đổi điều khoản

datcuoc.org có quyền cập nhật và thay đổi các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ coi như là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi đó.

Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp, yêu cầu hoặc bất đồng phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được giải quyết thông qua thủ tục trọng tài, hoặc tại tòa án có thẩm quyền nếu cần thiết.

Điều này có nghĩa là trong trường hợp xảy ra tranh chấp hoặc bất đồng về việc áp dụng, hiểu biết hoặc vi phạm các Điều Khoản này, các bên sẽ cố gắng giải quyết một cách hòa bình và không phải tại tòa án, thông qua quy trình trọng tài hoặc các phương tiện khác nhau được chấp nhận bởi cả hai bên.

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên website của chúng tôi. Đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Chúng tôi luôn sẵn lòng để hỗ trợ và cung cấp thông tin cần thiết để đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi. Đừng ngần ngại liên hệ nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.